Automatická kresba

Automatická kresba (AK) je jedna z forem alternativní diagnostiky jakou je také například kyvadlo nebo virgule. Funguje také na stejném principu a její velkou výhodou je, že se jedná o grafické znázornění situace. Zatímco při diagnostikování virgulkou nebo kyvadlem pouze přijímáme informace od diagnostika, při AK máme situaci před sebou na papíře. Informace tak na nás působí na více úrovních.

Například, když se budeme dotazovat na vztah a diagnostik nám sdělí, že náš vztah s partnerem není dobrý, my jsme na partnera doslova pověšení, zatímco jeho směřování je úplně jinam, za chvíli si z toho budeme pouze pamatovat, že vztah není dobrý a za 2 dny (obzvláště, pokud nás ta informace opravdu nepotěšila) na to zapomeneme úplně. Kdežto, když tuto skutečnost uvidíme i nakreslenou, úplně jinak to na nás zapůsobí. Možná je v nás někde uloženo ono “je to černé na bílém”.

Takže popsaná situace by mohla vypadat asi nějak takto:

Partner A “uhání” partnera B a ten před ním “uhýbá”. V tomto případě se jedná o přitažlivost, nikoli o skutečný vztah.
Na kresbě dole je pro srovnání zakreslen vztah v ideálním případě.
Více příkladů a podrobnější popis AK, bude uveden dále.

Jaký je to tedy princip, na kterém AK (nebo jiná alternativní diagnostika) funguje?

Pokud čtete tyto řádky, tak jistě patříme k těm, kteří nepochybují o tom, že existuje ještě něco více, než jen co vidíme, cítíme, slyšíme, na co si můžeme sáhnout. Mnozí si již možná nechali vyfotografovat svojí auru a nebo byli na výkladu tarotu, mají osobní zkušenost s telepatií nebo sny, které se vyplnily…