K zamyšlení

Výroky zde uváděné jsou převzaty z knih od autorů z celého světa, mužů i žen, starých i mladých, napsaných před sto lety nebo včera. Všechny vyjadřují moudrost a hlubokou pravdu, která je daná a proto neměnná, inspirující a ukazující správnou cestu.

Mysl je jako oheň. Dobrý sluha, ale špatný pán. Zažehne jiskru tvorby, ale když se vymkne kontrole, spálí vše na popel.

Lidská myšlenka je klíčem k dobru i zlu každého jednotlivce.

Nejprospěšnější myšlenka nebo duševní nálada, co se týká trvalých výsledků, je přání jednat spravedlivě.

Jednat spravedlivě znamená přivolávat si nejlepší a nejtrvalejší dar a štěstí.

Ať máte jakoukoli bolest, nemoc neklid nebo problém, všechno je výsledkem námahy vašeho ducha vyvrhnout nebo zlikvidovat nějakou lež nebo omyl, který se na něj pověsil jako nějaká cizopasná rostlina. Duch takové lži přijmout nechce.

Bolest, kterou pociťujeme, ať je to bolest ducha nebo těla, je výrazem ducha, který říká našemu hmotnému Já, že v nás není něco v pořádku.

Každý by se měl starat o své vlastní JÁ – o to, čím je, co dělá a co má; co chce, co žádá a co dává; co hledá, co vytváří a co prožívá.  AŤ SE KAŽDÝ STARÁ O SEBE, NIKOLI O DRUHÉ.  Soustředění na druhého – posedlost druhým – je příčinou neúspěchu vztahů.

Náš život je jako zrcadlo, v němž se odráží vše, nač myslíme, v co věříme a co cítíme – to, nač myslíme, v co věříme a co cítíme, vlastně ukazuje, jací ve skutečnosti jsme.