Energetické obrazy

Energetické obrazy jsou tvořeny technikou automatické kresby. Jedná se o vyjádření energetických vibrací obrazem. Tímto způsobem se dá přenést, zobrazit stav (zdravotní – fyzický, psychický), vztah, problém, archetypy (lásky, přátelství, přírody, člověka …).Stejně jako u automatické kresby jsou energetické obrázky tvořeny nezávisle na rozumu, přání, fantazii. Samozřejmě tady i u automatické kresby je vše zobrazování i tvorba přímo závislá na duchovní a duševní vyspělosti trůrce a jeho vrozeném talentu i jiných dispozicích.

Proto člověku jeden tvůrce vyhovuje, jiný nikoliv. Čím vyspělejší a talentovanější tvůrce je, tím více je schopen se odosobnit od svého díla. To je při přenosu automatickou kresba nezbytným předpokladem. Nebo-li předpokladem čistoty a pravdivosti utváření jeho díla. Stejně tak i obrázky působí. Stimulují tam, kde je potřeba.

Každá barva, spojení barev, tvar, celkový obraz, mají nějakou vibraci. Na někoho působí stejný obrázek uklidňujícím dojmem, jinému může být naopak až nepříjemný. Světelné spektrum vyjádřené barvami je také napojeno na mnoho jakýchsi databází vesmíru a nesou v sobě nespočet informací.

Vše dohromady potom působí, tedy je ve vztahu ať k člověku, tak k čemukoliv jinému. Každý z nás je jedinečný, stejný problém nebo symptom může vzniknout u každého z naprosto odlišných důvodů a řešení tohoto je proto potřeba u každého hledat individuálně.

Energetické obrázky působí jako tzv. biorezonátory. Mohou nám pomoci při řešení problému. Navozovat příjemnou atmosféru nebo pocit při jeho pozorování. Udržovat či směrovat správným směrem, může pomoci, může to být to smítko na misce vah, při naší cestě, při našem denodením rozhodování.

Podporovat ty správné myšlenky. Být naším rádcem….. ale nikdy za nás sám nevyřeší naše problémy. To zde zůstává na nás a tak je to i správně. Bůh dal člověku do vínku svobodnou vůli a nikdy ničím nám do ní nebude zasahovat. Veškeré problémy, které nás potkávají jsou jenom plody našich rozhodnutí, naší svobodné vůle, a proto jenom my sami to zase můžeme změnit.